De Kleine Droom Fotografie

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie uitgevoerd door De Kleine Droom Fotografie.

Bij het boeken van een fotoshoot gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van De Kleine Droom Fotografie. Deze zijn hieronder na te lezen.

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen

Gegevens fotograaf

Website: www.dekleinedroom-fotografie.nl

Telefoon: 0032 494 03 49 28

Adres: Biezenstraat 12, 4529JK Eede (Zeeland - NL)

Bij het aangaan van een samenwerking met De Kleine Droom Fotografie gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Locaties

De Kleine Droom Fotografie heeft voldoende buitenlocaties om de zo voor haar typerende foto’s te maken Er zijn behalve de studio geen binnenlocaties tot haar beschikking. Indien gewenst, is het aan de klant een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken. Anders wordt er een nieuwe datum gezocht voor de reportage.

Indien een bepaalde locatie gewenst is t.b.v. de fotoreportage, is men zelf verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. Ook is men tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang. Tevens dient men rekening te houden met kilometervergoeding boven de 15 km vanaf de studio van De Kleine Droom Fotografie (a 0,39 per km) met een maximum van 25 km.

Levering fotomateriaal

De beeldselectie van alle reportages wordt door De Kleine Droom Fotografie gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door De Kleine Droom Fotografie bepaald.

Alle foto`s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de voor De Kleine Droom Fotografie typerende wijze van bewerken. RAW bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is voor het album, uiteraard op de hoogste mogelijke resolutie in jpg en zo groot mogelijk.

De bewerkte foto’s worden in lage resolutie, binnen drie weken na de shootdatum geleverd in een online galerij, tenzij anders is overeengekomen. In deze galerij kan worden aangegeven middels het selecteren van favorieten welke foto’s men wenst te ontvangen. De afbeeldingen worden verzonden wanneer de aanvullende factuur is ontvangen door De Kleine Droom Fotografie.

Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)

ALGEMEEN

Foto’s mogen niet naar eigen inzicht van de geportretteerde worden bewerkt of gecropped en dan online geplaatst. De aangeleverde foto’s mogen dat natuurlijk wel met naamsvermelding.

Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van geleverde verkleinde foto’s met logo, of wanneer de volgende copyright vermelding wordt gebruikt:

foto: De Kleine Droom Fotografie. De online gepubliceerde foto’s hebben een maximale resolutie van 1000 pixels breed met een bescheiden beeldmerk. Mee fotograferen door derden tijdens de fotoshoot door anderen dan fotografen die voor De Kleine Droom Fotografie werkzaam zijn is niet toegestaan.

Auteursrecht :

AUTEURSRECHT VAN FOTO'S

–       Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.

–       Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, de aangeleverde foto’s van het blog met watermerk mogen wel gedeeld worden op Social media.

–   Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.

–   Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet.

–   Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.

–   De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken.

–  De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Hierbij dient ten alle tijden vermeld te worden : Foto’s gemaakt door De Kleine Droom Fotografie.

Eigendom Foto’s

Foto’s uit de reportage mogen door De Kleine Fotografie online en offline gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. Bijvoorbeeld in de portfolio op de website of plaatsing op social media. De Kleine Droom Fotografie blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit voor de reservering per email kenbaar te maken.

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden minstens zes maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de foto’s en het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up! Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

Album

De Kleine Droom Fotografie maakt het album op met de door jullie zelf gekozen fotobestanden. De foto’s voor het album dienen binnen 3 maanden te worden aangeleverd, zodat het album kan worden opgemaakt en besteld. Na een half jaar na de opnamedatum is het helaas niet meer mogelijk een album te bestellen, tenzij anders is overeengekomen. Offerten m.b.t. albumprijzen of zoals op deze website genoemd zijn tot drie maanden na opnamedatum geldig. Na deze tijd kan het zijn dat de tarieven zijn aangepast bij de drukker en daardoor dus ook bij mij.

Producten

Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij leverancier besteld.

Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling. Echter levert dit geen garantie. De Kleine Droom Fotografie is zelf niet verantwoordelijk voor deze levertijd aangezien deze bij derden ligt.

Schade aan producten moet binnen 2 dagen na ontvangst kenbaar gemaakt te worden. Hierna vervalt recht op een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat.

Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart.

Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant.

Klant heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichten van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.

Indien klant zelf producten besteld van de door fotograaf aangeleverde cd/dvd/usbstick is de fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn geldig tot en met 1 jaar na uitgifte datum tenzij op de cadeaubon een andere datum wordt vermeld. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

Wijze van betalen

Het bedrag dient uiterlijk de dag van de shoot plaats vind op de rekening van De Kleine Droom Fotografie te staan. Indien dit niet mogelijk is kan er contant op de dag zelf worden afgerekend. Extra bestellingen bijvoorbeeld afbeeldingen en hoge resolutiebestanden worden geleverd wanneer de aanvullende factuur is voldaan.

Technische problemen

De Kleine Droom Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Nikon en diverse lenzen in het hoogwaardig segment.

De Kleine Droom is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname.

Bij technische problemen is De Kleine Droom Fotografie niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van De Kleine Droom Fotografie uitgesloten.

Minishoot:

Voor minishoots gelden de volgende voorwaarden:

per shoot kunnen er maximaal 2 kinderen deelnemen. Mochten er meerdere kinderen op de foto willen, dan kunnen er meerdere shoots achter elkaar geboekt worden. Wanneer er meer kinderen dan besproken verschijnen op de shoot, behoudt De Kleine Droom Fotografie zich het recht voor de shoot te annuleren zonder teruggaaf van betaling.

De shoot wordt in zijn geheel vooraf voldaan en is bij boeking definitief. Minishoots kunnen worden overgedragen op iemand anders, maar kunnen in zijn geheel niet geannuleerd worden. Kosten minishoot zijn in geval van annulering 100%, dit doordat de minishoots pas kort voor organisatie worden in gepland.

Bij slecht weer zal de shoot in overleg worden verzet. 

De locatie zal in en om Eede zijn, uiterlijk 3 dagen voor de shoot aanvangt ontvangt u bericht met alle informatie.

Annulering en/of ziekte

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u zsm op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

De Kleine Droom Fotografie stelt een andere datum voor.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

Privacy en persoonsgegevens

De Kleine Droom Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden.

Indien klant een product besteld kan fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.

Disclaimer

De Kleine Droom Fotografie is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. De Kleine Droom Fotografie geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door De Kleine Droom Fotografie.